Service/Price

ราคาทันตกรรมทั่วไป
การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก การวางแผนการรักษา รายละ
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุอมัลกัม ด้านละ 300
ราคา อุดฟัน ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ด้านละ 400
ราคา ค่าปิดช่องว่าง ระหว่างซี่ฟัน ซี่ 1,500-3,000
ค่าวัสดุรองพื้น ค่าวัสดุกระตุ้นการสร้างเนื้อฟัน (ในกรณีฟันผุลึก) รอยอุดละ 100 – 200
ฟอกสีฟันราคา
ราคา ฟอกสีฟัน ด้วย เลเซอร์ (Cool Light) ครั้งละ 6,000
ราคา ฟอกฟันขาว ชุดฟอกสีฟันน้ำยา (ฟอกที่บ้าน) ชุดละ 1,200
ครอบฟันราคา
ราคา ครอบฟัน PFM โลหะทั้งชิ้น ซี่ละ 6,000
ราคา ค่าครอบฟัน PFM โลหะผสมทอง ซี่ละ 13,000
ราคา ครอบฟันเซรามิก E-max / 3M LAVA (1-5 ซี่) ซี่ละ 13,000
เซรามิก วีเนียร์ราคา
ราคา ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding) ซี่ละ 2,500
ราคาโปรโมชั่น ค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding) (6 ซี่) 8,000
ราคา โปรโมชั่นค่าใช้จ่าย วีเนียร์ Composite Resin (Bonding) (8 ซี่) 10,000
ถอนฟัน ผ่าฟันคุดราคา
ราคา ถอนฟัน ซี่ละ 300 – 600
ราคา ค่าใช้จ่าย การถอนฟันด้วยวิธีผ่าตัด ( ราคา ผ่าฟันคุค ) ซี่ละ 1,500 – 3,500
รักษารากฟันราคา
ราคา การรักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ละ 4,000
ราคา ค่าใช้จ่าย การรักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) ซี่ละ 4,500
ราคา รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) ซี่ละ 6,000
ฟันปลอมแบบถอดได้ราคา
ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่แรก) plate 1,200
ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิก (ซี่ต่อไป) ซี่ละ 300
ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานอคิลลิกทั้งปาก ต่อขากรรไกร 6,000
ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานพลาสติกยืดหยุ่น (ซี่แรก) ต่อชิ้น 4,500
ราคา ฟันปลอม แบบถอดได้ฐานโลหะ (ซี่ต่อไป) ซี่ละ 400
รากฟันเทียมราคา
รากฟันเทียม plate 39,000
จัดฟันราคา
ราคา จัดฟัน แบบโลหะ ราย 35,000
ราคา จัดฟัน แบบสีเหมือนฟัน ราย 50,000
ราคา จัดฟัน ด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL ราย 65,000
ราคาโปรโมชั่น จัดฟัน ด้วยเครื่องมือ Damon/ Clarity SL ราย 58,000
ราคา ค่าใช้จ่าย ค่ารีเทนเนอร์ ชิ้น 1,800