About us

คลินิกทันตกรรม มีเมาธ เป็นคลินิกทันตกรรมครบวงจร ที่ให้บริการด้วยทีมทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ในทุกสาขามากกว่า20ท่าน ด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดภัย ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน ให้บริการด้วยความจริงใจ

เพราะเราเชื่อว่ารอยยิ้มที่สวย คือส่วนสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี ดังนั้น รอยยิ้มของคุณ คือความภูมิใจของเรา

มีเมาธ มีเราเป็นรอยยิ้มแห่งความสุข ของทุกคนในครอบครัว